Slangerup satser på grønnere transport med nyt cykelsti- og fortovsprojekt

Foto: Frederikssund Kommune.
dato

Forbedring af cykel- og fodgængerforhold i Slangerup med nyt cykelsti- og fortovsprojekt

I Slangerup bliver trafiksikkerheden og tilgængeligheden for cyklister og fodgængere snart forbedret markant. Der planlægges en etablering af en ny cykelsti samt et fortov langs strækningen fra rundkørslen ved Netto til Københavnsvej 37. Denne opgradering vil ske på begge sider af vejen og skal bidrage til en sikrere trafiksituation i området.

Plan og teknik godkendte i januar skitserne for dette ambitiøse projekt, som inkluderer en cykelsti på 2,25 meter i bredden og et fortov, der bliver 1,5 meter bredt. For at optimere trafiksikkerheden, vil nogle af de nuværende krydsningsheller blive fjernet, mens nye etableres, hvilket vil gøre det nemmere og sikrere at færdes i området.

Projektets finansiering er sikret med en anlægssum på 18 millioner kroner, hvoraf halvdelen, 9 millioner kroner, kommer fra en statslig cykelstipulje. Dette understreger den offentlige commitment til at forøge trafiksikkerheden og fremme cyklismen, herunder indlemmelsen af cykelstiforløbet som en del af det regionale supercykelstienet.

Realiseringen af dette vigtige infrastrukturprojekt vil finde sted i to etaper løbende fra 2024 til 2025. Den første spadestik forventes taget i maj 2024, hvor arbejdet påbegyndes fra byskiltet mod Slangerup. Entreprenøropgaven for projektet vil blive udbudt i april næste år, hvorefter en detaljeret tidsplan vil blive udarbejdet.

Med dette projekt signalerer Frederikssund Kommune en klar intention om at opgradere infrastrukturen til fordel for cyklister og fodgængere, hvilket vil gøre det mere attraktivt at vælge de grønne transportformer i dagligdagen.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/April/ny-cykelsti-paa-vej-i-slangerup

Kilde: Frederikssund Kommune