Sænk farten og gør vejene sikrere: Ny kampagne kæmper mod fartulykker

Foto: Frederikssund Kommune.
dato

Sænk farten og red liv: Kampagne fokuserer på at nedsætte antallet af fartulykker

Over det sidste årti har en positiv tendens vist sig på de danske veje. Antallet af trafikanter, der kører for hurtigt, er faldet. Dette har medvirket til en nedgang i antallet af fartulykker, hvilket bidrager til øget sikkerhed på vejene. Et skridt i den rigtige retning, men arbejdet er endnu ikke slut.

En undersøgelse viser, at fire ud af ti danskere stadig oplever, at der ofte køres for stærkt i deres lokalområde. Denne bekymring blandt befolkningen har ansporet Rådet for Sikker Trafik til at lancere en landsdækkende kampagne. Kampagnen, som også omfatter indsats fra flere kommuner i Danmark, har til formål at få bilister til at sænke hastigheden på vejene. Strategien indebærer opsætning af vejvisende skilte, der formaner bilisterne om at drosle ned.

Disse kampagneskilte har allerede vist sig at være effektive. Tidlig evaluering indikerer, at bilister har en tendens til at reagere positivt på opfordringen om at sænke farten, hvilket bidrager til tryggere veje for alle. Data viser nemlig, at for høj fart er direkte årsag til næsten fire ud af ti dødsulykker i trafikken – en foruroligende statistik, der underbygger behovet for fortsat fokus på hastighedsbegrænsninger.

Yderligere understreger undersøgelser, at et overvældende flertal på ni ud af ti danskere ønsker, at bilister i deres lokalområde bliver bedre til at overholde hastighedsgrænserne. Dette vidner om et klart folkeligt mandat til både lovgivere og trafiksikkerhedskampagner om at styrke indsatsen mod hasteovertrædelser.

Alt i alt tyder det på, at kampagnen fra Rådet for Sikker Trafik og de involverede kommuner er en vigtig faktor i den fortsatte kamp for sikkerhed på vejene. Ved at minde bilister om vigtigheden af at overholde fartgrænserne, arbejder man aktivt for at reducere antallet af fartulykker og -relaterede dødsfald. Det er et klart budskab: Sænk farten – bare lidt – og vær med til at gøre en forskel.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/April/saenk-farten--bare-lidt

Kilde: Frederikssund Kommune