Nyt byrådsudvalg skal styrke fællesskabet i Skuldelev og skabe model for landsbyudvikling

Foto: Frederikssund kommune.
dato

I løbet af den seneste byrådsmøde den 29. maj blev det besluttet at nedsætte et nyt § 17, stk. 4 udvalg med henblik på at styrke fællesskabet i landsbyerne.

Udvalget, der får navnet "Skuldelev - sammen om udvikling gennem fællesskab", har til formål at identificere konkrete indsatser for at styrke Skuldelevs sammenhængskraft og identitet. Initiativet blev taget for at sikre, at alle byer i kommunen, uanset størrelse, får mulighed for at udvikle sig positivt. Borgmester Tina Tving Stauning understreger vigtigheden af udvikling i alle byer, ikke kun hovedbyerne.

Frederikssund Kommune rummer 36 større og mindre byer, og Skuldelev er den femtestørste af disse. Det nye udvalgs arbejde kan potentielt fungere som en model for andre landsbyudviklingsprojekter inden for kommunen. Der er en bred enighed om, at styrkelse af fællesskabet i Skuldelev vil have positive effekter for hele kommunen.

Jesper Wittenburg (A) forventes at blive formand for udvalget, der officielt begynder sit arbejde i september. Udvalgets indsats kan på længere sigt inspirere andre landsbyer til lignende udviklingsprojekter.

Udvalget vil bestå af to medlemmer fra byrådet, fem borgerrepræsentanter, repræsentanter fra lokale foreninger samt medarbejdere fra kommunens administration. Kommissoriet for udvalget indeholder fire hovedpunkter: udarbejdelse af et overblik over Skuldelevs kvaliteter og udviklingsmuligheder, formulering af fremtidsscenarier for et bæredygtigt lokalsamfund, identifikation af konkrete indsatser for at styrke sammenhængskraft og identitet, samt deling af erfaringer om metoder og indsatser.

Kommissoriet og sammensætningen af udvalget skal først behandles af Økonomiudvalget den 19. juni, hvorefter byrådet skal godkende sagen. Hvis alt går efter planen, vil udvalget begynde arbejdet i september 2023 og forventes at afslutte arbejdet i marts 2025. Der er planlagt en række møder, herunder et åbent borgermøde i Skuldelev, hvor borgerne får mulighed for at bidrage med deres input og idéer.

Et § 17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt rådgivende eller forberedende udvalg, der arbejder inden for en politisk vedtaget opgavebeskrivelse. Udvalget har ikke beslutningskompetence, men skal i stedet rådgive og forberede beslutningsgrundlaget for byrådet.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/Juni/nyt-udvalg-skal-styrke-faellesskab-i-landsbyer

Kilde: Frederikssund Kommune