Musik styrker fællesskabet og elevernes trivsel på Ådalens Skole

Foto: Frederikssund Kommune.
dato

Musik fremmer fællesskab og trivsel på Ådalens Skole

Ådalens Skole har i løbet af det seneste år lagt en markant vægt på at integrere musik i elevernes daglige skoleliv. Dette har resulteret i en bred række af musikaktiviteter, heriblandt morgensang, kor og tilvalg af musik som et fag, hvor elever får mulighed for at udforske og udvikle deres musikalske talenter.

Med en fast overbevisning om musikkens evne til at styrke både trivsel og fællesskabsfølelsen blandt eleverne, har skolens musiklærere taget initiativet til at inkorporere musik ind i forskellige aspekter af undervisningen. Det har omfattet alt fra morgensang for de yngste elever fra 1. til 4. klasse, som afholdes hver tirsdag i skolens kantine, til musikundervisning, der fokuserer på samspil og musikkens grundelementer for de ældre elever i 7. og 8. klasse.

For at sikre en bred deltagelse øver lærere og elever sange i klassen ugen op til morgensangen, hvilket ikke kun forbereder eleverne men også virker som en teambuilding aktivitet. De større elever har i musikundervisningen mulighet for at udtrykke sig kreativt igennem samspil i små bands og i skolens eget lydstudie. Dette kreative output kulminerer for 8. klassernes vedkommende i en musikeksamen.

Engagementet i musik stopper dog ikke ved døren til musiklokalet. Skolen inddrager også forældrene ved at organisere aftenarrangementer med fællessang samt koncerter, hvor den fælles musikglæde deles. Et af de mest mindeværdige projekter er 1. klassernes fortolkning af eventyret om Tommelise, komplet med sange skrevet af Frederik Brinth Christiansen. Denne koncert sigter mod at styrke elevernes trivsel, hjælpsomhed og entusiasme for skolen.

De mange musikalske tiltag på Ådalens Skole er mere end blot et fag på skemaet; de er en hjørnesten i skolens daglige virke og en vigtig del af skolens kultur. Musik bindes tæt sammen med elevernes udvikling og trivsel og tjener som et værktøj, hvormed fællesskab og glæde ved læring fremmes.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/April/musik-bidrager-til-faellesskab-og-trivsel

Kilde: Frederikssund Kommune