Frederikssund tager grønt skridt med fjernvarmeprojekt ledet af borgmester og Vestforbrænding

Foto: Frederikssund Kommune.
dato

Fjernvarmeprojekt i Frederikssund Kommune skyder i gang med første spadestik af borgmester Tina Tving Stauning

Med det første spadestik taget d. 8. april af borgmester Tina Tving Stauning, er arbejdet med at forsyne dele af Frederikssund Kommune med fjernvarme nu officielt gået i gang. Projektet, som er iværksat af Vestforbrænding, vil bringe fjernvarme til områderne St. Rørbæk, Vinge, samt Frederikssund, og markerer et ambitiøst skridt mod en grønnere fremtid.

Arbejdet indebærer etablering af en ca. 8 km lang hovedledning, der vil strække sig fra Ølstykke til Frederikssund og videre til St. Rørbæk. Denne udvikling forventes at tilbyde 320 kunder i kommunen en tilslutning til fjernvarmen inden 2025/2026. Første etape af dette store projekt vil se fjernvarmeledninger etableret langs togbanen fra Ølstykke mod Snostrupvej, hvorpå flere kommer til i de følgende faser.

Ved arrangementet for det første spadestik udtalte områdechef Per Wulff fra Vestforbrænding og borgmester Tina Tving Stauning om fjernvarmeinitiativets betydning for kommunen. De understregede, hvordan Frederikssund Byråds vedtagelse af en strategisk varmeplan er et afgørende skridt mod at realisere en fjernvarmeforsyning, som er central i den grønne omstilling mod en fossilfri energi- og varmesektor.

Projektet, som er en del af Vestforbrændings Varmeplan 2030, har til formål at forbinde i alt 39.000 husstande til fjernvarmenettet, hvilket vil bidrage markant til reduktionen af CO2-emissioner i lokale samfund.

I forbindelse med byggeriet oplyses det, at der vil være midlertidige trafikale gener. Gl. Slangerupvej vil være lukket for gennemkørsel fra den 4. april til den 6. september, og cykelstien, der strækker sig fra St. Rørbæk til Vinge Station, vil også være påvirket af arbejdet, men forbliver tilgængelig med visse forbehold fra den 15. april til den 17. maj. Borgerne i de berørte områder opfordres til at udvise tålmodighed og forståelse, idet disse nødvendige gener vil bane vejen for en mere bæredygtig fremtid.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/April/fjernvarmeprojekt-blev-sat-i-gang

Kilde: Frederikssund Kommune