Frederikssund-studerende puster nyt liv i lokalt busstoppested for en grønnere fremtid

Foto: Frederikssund Kommune.
dato

Frederikssund Kommune tager innovative skridt mod et grønnere fremtid med lokale studerendes engagement

3.g elever fra Digital Design og Udvikling på HTX i Frederikssund er kommet sammen i en kreativ alliance med Campus, Frederikssund Kommune, Movia og Urban Creators. Samarbejdet har resulteret i et redesignet busstoppested, der ikke bare er æstetisk tiltalende, men som også sigter mod at forbedre det lokale miljø og fremme brugen af kollektiv trafik.

Transport er en markant faktor i klimaregnskabet for Frederikssund Kommune, tegnende sig for 40% af arealets CO2-udledninger. Borgmester Tina Tving Stauning (A) var tydelig i sin ros over elevernes projekt ved indvielsen af det opdaterede busstoppested, understregende projektets betydning for miljøet.

Busstoppestedet kommer nu med specialdesignede bænke og ny belægning, der sammen med møblerne på det omkringliggende areal på Campus skaber indbydende rum for både ventende passagerer og forbipasserende. Elever fra FGU i Skibby har været afgørende i den praktiske udførelse af projektets møbler, hvilket markerer en fælles indsats fra lokalt hold. Dog blev de oprindeligt planlagte solceller og mobilopladere, på trods af deres potentielle innovativitet, ikke realiseret i projektet.

I en yderligere indsats for at sætte fokus på lokale klimaudfordringer, engagerede 8. klasserne på Marienlystskolen sig i en klimauge dedikeret til at udforske og præsentere løsninger inden for digeprojekter/kystsikring, genanvendelse af materialer og klimavenlig mad. Initiativerne blev fremvist for et dommerpanel bestående af kommunale og eksterne klimaeksperter, herunder borgmesteren selv, hvilket fremhævede de unges dedikation til klimasagen.

Denne bølge af klimarelaterede initiativer og projekter i Frederikssund Kommune tegner et billede af et samfund, der ikke kun anerkender klimaudfordringerne, men aktivt arbejder mod at skabe bæredygtige og grønne løsninger i samarbejde mellem unge, lokale myndigheder og uddannelsesinstitutioner.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/April/unge-slaar-et-slag-for-den-kollektive-trafik

Kilde: Frederikssund Kommune