Frederikssund kommunes elever fører an i grønne forandringer med 350.000 kroner til skolegårde og trivselsprojekter

Foto: Frederikssund kommune.
dato

Fælles Elevråd i Frederikssund Kommune fordeler 350.000 kroner til grønnere skolegårde og trivselsforbedrende projekter

Frederikssund Kommunes Fælles Elevråd har effektivt fordelt et samlet beløb på 350.000 kroner med det formål at realisere projekter for grønnere skolegårde samt forbedre hverdagens trivsel for eleverne. I denne omgang er der allokere 250.000 kroner til grønne skolegårdsprojekter, mens de resterende 100.000 kroner er rettet mod diverse hverdags- og trivselsforbedrende projekter.

På det årlige møde, hvor fordelingen af de 100.000 kroner bevilget af Byrådet fandt sted, deltog borgmester Tina Tving Stauning. Her blev ni ansøgninger, som tilsammen ansøgte for 166.471 kroner, evalueret og forhandlet, hvilket ledte til en enighed om støtte til projekter, herunder en gallafest, forbedring af indeklima og etablering af en motorikbane, på trods af ansøgningsbeløb, der lå over det tilgængelige budget.

I fordelingen af midlerne til grønne skolegårde blev der modtaget i alt elleve ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på 779.839 kroner. Midlerne er øremærket til at øge biodiversitet samt skabe bedre leg- og læringsmiljøer i skolegårdene. Flere skoler blev støttet med midler til forskellige grønne initiativer som biodiversitetsfremmende tiltag og etablering af frugt- og krydderihaver. Ud over de økonomiske bidrag modtog nogle af projekterne også rådgivning angående fondssøgning og etablering af partnerskaber med Grønne Nabofællesskaber for at maksimere deres ressourcer og mulighederne for gennemførelse.

Mødet og den efterfølgende fordelingsproces demonstrerer Frederikssund Kommunes engagement i at fremme bæredygtighed og trivsel på skoler gennem direkte elevinvolvering. Elevrådets evne til at evaluere og distribuere midlerne effektivt sikrer, at bredt favnende og gennemtænkte projekter ser dagens lys, til gavn for både nuværende og fremtidige elevers skoleliv.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/April/faelles-elevraad-har-fordelt-350000-kroner

Kilde: Frederikssund Kommune