Frederikssund Kommune planlægger at lukke tre børnehuse for at optimere ressourceanvendelse

Foto: Frederikssund kommune.
dato

Høringsforslag om tilpasning på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune sætter fokus på effektiv ressourceanvendelse

Frederikssund Kommune står over for ændringer på dagtilbudsområdet efter et høringsforslag, som indebærer en plan om lukning af tre børnehuse: Fjordtoppen, Tumlebo og Møllevej. Dette skridt kommer i lyset af, at der i øjeblikket er for mange ledige pladser i kommunens børnehuse, og et enigt Byråd besluttede i oktober 2023 at reducere antallet af disse for at optimere anvendelsen af ressourcerne.

Høringsperioden for dette forslag er fastsat fra den 16. april til den 16. maj 2024, hvorefter Udvalget for Børn, familier og forebyggelse vil behandle de indkomne høringssvar den 12. juni. Endelig træffes Byrådets beslutning den 26. juni 2024, med en fastlagt lukningsdato for Fjordtoppen og Tumlebo den 1. maj 2025, mens Møllevej vil følge efter den 1. maj 2027.

Baggrunden for dette forslag er en stræben efter at omfordele ressourcerne mere effektivt, fremfor blot at spare på udgifter til børnene. De ansatte fra de pågældende børnehuse forventes at blive flyttet til andre institutioner, der har behov for flere voksne. Derudover vil familier fra de lukkede børnehuse modtage støtte i valget af et nyt børnehus. Hovedårsagerne bag forslaget inkluderer de høje omkostninger til vedligeholdelse og drift af børnehusene.

På den økonomiske front understreger forslaget også en nødvendighed af at tænke fremadrettet, idet cirka halvdelen af kommunens børnehuse er bygget før 1995 og dermed står overfor behovet for større renoveringer. Ved at fokusere på driftsudgifter, som inkluderer rengøring, småreparationer samt forbrug af vand, el og varme, anerkender kommunen, at en bygnings driftsomkostninger er konstante, uafhængigt af dens kapacitetsudnyttelse. Målet er at ruste Frederikssund Kommune til at møde fremtidige økonomiske udfordringer ved at reducere de langsigtede omkostninger til vedligeholdelse og renovering.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/April/for-mange-pladser-paa-boerneomraadet

Kilde: Frederikssund Kommune