Frederikssund investerer i nyt Maritimt Center for at styrke fritidslivet ved vandet

Foto: Frederikssund kommune.
dato

Nyt Maritimt Center Frederikssund ved lystbådehavnen bliver et knudepunkt for fritidsaktiviteter

Frederikssund Lystbådehavn er snart hjemsted for det kommende Maritimt Center Frederikssund, et ambitiøst projekt, hvis dispositionsforslag allerede er politisk vedtaget. Dispositionsforslaget skitserer bygningernes fremtidige design og deres placering, hvilket lover godt for projektets integration i det lokale maritimt miljø.

Projektets frembringelse er et resultat af et samarbejde mellem CUBO Arkitekter, havnens brugere, og Frederikssund Kommune, hvis formål er at skabe ideelle omgivelser for maritime fritidsaktiviteter. Samarbejdet sikrer, at projektet opfylder både brugernes og lokalsamfundets behov.

For at involvere offentligheden yderligere og introducere de detaljer, der ligger i planerne for det Maritimt Center, arrangerer udvalget Unge, fritid og idræt en informationsaften. Denne aften vil give borgerne en unik chance for at få indblik i projektet og stille spørgsmål. Informationsaftenen vil finde sted tirsdag den 23. april mellem kl. 17 – 19 i kantinen på Ådalens Skole, Kornvænget 4, Frederikssund.

Under informationsaftenen vil der også være præsentation af forskellige foreninger, der er tilknyttet projektet. Disse foreninger vil præsentere, hvordan de ser deres fremtidige rolle og aktiviteter i de nye omgivelser, som det Maritimt Center vil tilbyde.

Investeringen i det Maritimt Center Frederikssund vidner om en øget satsning på fritidsaktiviteter ved vandet i Frederikssund Kommune. Dette lovetætte projekt vil utvivlsomt styrke fællesskabet og skabe nye muligheder for borgerne i området.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/April/informationsaften-om-maritimt-center-frederikssund

Kilde: Frederikssund Kommune