Corona gav færre dræbte og tilskadekomne i trafikken

Profilbillede
dato

163 personer mistede livet i trafikken i 2020, og det er det laveste antal siden før 1930’erne. Det viser Vejdirektoratets endelige ulykkestal for 2020, som netop er offentliggjort.

Med 163 dræbte og 2.751 tilskadekomne var 2020 et år med historisk få alvorlige trafikulykker. Den primære forklaring er med al sandsynlighed nedlukningen af samfundet som følge af coronavirus.

Således så vi også det største fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i foråret 2020, hvor det faldt med 23 procent i marts, april og maj i forhold til gennemsnittet i 2015 – 2019.

I netop de måneder faldt trafikken med samlet set 21 procent i forhold til samme periode året før.

”2020 har givet os et unikt indblik i, hvad der sker, hvis vi skærer markant ned på behovet og muligheden for at transportere os. Det er dog både trist og bekymrende, at vi har set flere unge med spiritus i blodet. Det er et fælles ansvar at sige meget klart til de unge, at alkohol og trafik ikke er foreneligt. Nu genåbner samfundet igen, og jeg håber, at vi kan tage noget af det, vi har lært under pandemien med, så vi også næste år kan holde ulykkestallene nede,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Det er meget tydeligt, at det især var pendlertrafikken, der blev påvirket af nedlukningerne. Fx var der er stort fald i dræbte og tilskadekomne i morgen- og eftermiddagstimerne.

Desuden faldt antallet dræbte og tilskadekomne mest på motorveje og landeveje, hvor en stor del af pendlertrafikken afvikles.

Stigning i antallet af unge i spiritusulykker
29 personer blev dræbt, og 305 kom til skade i spiritusulykker i 2020.

Antallet af spiritusulykker med personskade er ikke faldet lige så meget som personskadeulykker generelt i 2020.

Især de unge udgør en stor del af de spirituspåvirkede i trafikulykker.

I 2020 var der 26 procent flere spirituspåvirkede førere eller fodgængere i aldersgruppen 18-24 år i forhold til gennemsnittet i 2015-2019. Langt de fleste spirituspåvirkede 18-24-årige kørte personbil, da ulykken skete.

Mere end halvdelen af spiritusulykkerne skete i weekenden, og 86 procent af de spirituspåvirkede førere og fodgængere var mænd.

”Det understreger, at det stadig er vigtigt at have fokus på trafiksikkerhed blandt unge. Det er en farlig tendens, hvis unge begynder at køre mere spritkørsel - det skal vi have bremset. Man kan forestille sig, at har man én gang kørt spritkørsel, er det lidt lettere at gøre det igen. Det må for alt i verden ikke blive et mønster, der fortsætter,” siger Marianne Foldberg Steffensen.

Mange motorcyklister kom til skade
I 2020 kom 226 personer til skade på motorcykel. Det er det højeste antal i 10 år og svarer til seks procent flere end gennemsnittet for 2015-2019.

Omvendt var der relativt få motorcyklister, der mistede livet i trafikken i 2020.

11 motorcyklister blev dræbt på de danske veje sidste år, og det er næsten halvt så mange som gennemsnittet for de foregående år.

April 2020 skiller sig dog ud som en meget dårlig måned for motorcyklisterne. Her kom 40 til skade, og det er næsten dobbelt så mange som i april måned de foregående år.

Læs rapporten her.

Kilde: Vejdirektoratet