Trivsel blandt unge i Frederikssund Kommune viser fremgang på flere områder

Foto: Frederikssund kommune.
dato

Ungeprofilundersøgelsen 2024: Trivsel blandt unge i Frederikssund Kommune viser positive tendenser

En nylig ungeprofilundersøgelse, der blev gennemført i perioden fra november 2023 til januar 2024, viser, at de unge i Frederikssund Kommune generelt trives godt. Undersøgelsen, der inkluderede elever fra 7.-9. klassetrin og Campus Frederikssund, blev præsenteret for udvalgene Unge, fritid og idræt samt Skole, klub og SFO.

Resultaterne viser, at 93 % af folkeskoleeleverne og 94 % af Campus-eleverne trives godt eller rigtig godt derhjemme. Ligeledes trives 96 % af de unge godt eller rigtig godt med deres venner og i fritiden. Dette afspejler et generelt højt niveau af trivsel i de unges nære omgivelser.

En positiv udvikling ses også i forhold til ensomhed, hvor andelen af folkeskoleelever, der ofte eller meget ofte føler sig ensomme, er faldet fra 11 % til 9 %. Kun 6 % af Campus-eleverne oplever hyppig ensomhed.

Alkoholforbruget blandt de unge viser også en positiv tendens. 62 % af folkeskoleeleverne i 7.-9. klasse drikker ikke alkohol eller har kun prøvet det én gang, mod 57 % i den forrige undersøgelse. Derudover har 75 % af folkeskoleeleverne aldrig prøvet at være fulde, en stigning fra 71 % i den tidligere måling.

Trivslen i skolen er derimod faldet en smule. 84 % af folkeskoleeleverne og 86 % af Campus-eleverne trives godt eller rigtig godt i skolen, hvilket er et fald fra henholdsvis 89 % og 88 % i forrige undersøgelse. Dette område kræver muligvis yderligere opmærksomhed fra skolernes side.

Den digitale trivsel blandt de unge viser også forbedringer. Færre unge har delt seksuelle billeder og videoer af sig selv, og færre har oplevet, at andre har delt sådanne billeder og videoer af dem uden samtykke. Desuden rapporteres der om færre seksuelt stødende henvendelser, uønskede seksuelle invitationer og grimme beskeder.

Niels Martin Viuff glæder sig over den positive udvikling i den digitale trivsel og det mindskede alkoholforbrug, mens Anna Poulsen udtrykker bekymring over de børn, der ikke trives i skolen, og mener, at skolerne bør prioriteres højere i budgettet.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/Juni/kommunens-unge-trives-generelt-godt

Kilde: Frederikssund Kommune