Suppleringsvalg til Ådalens Skole bestyrelse åbner for forældreindflydelse

Foto: Frederikssund kommune.
dato

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Ådalens Skole bringer nye muligheder for forældreengagement

Ådalens Skole står over for et suppleringsvalg til skolebestyrelsen i maj 2024. Denne vigtige begivenhed giver forældre en gylden mulighed for at få indflydelse på deres børns skoleliv. Suppleringsvalget åbner op for, at der skal vælges fire nye forældrerepræsentanter samt deres suppleanter.

Skolebestyrelsen har en afgørende rolle i at sikre en positiv udvikling for eleverne og skolen som helhed. Ved at blive valgt ind i bestyrelsen, kan forældre bidrage til at forme principperne for elevernes udvikling, beslutte om hvordan undervisningen skal organiseres, samt hvordan samarbejdet mellem skole og hjem bedst muligt kan udvikles.

Valgmødet, som markerer starten på valgprocessen, afholdes den 30. april 2024 kl. 16.30 i skolens kantine. Her har interesserede forældre mulighed for at melde deres kandidatur enten ved at informere skolelederen forud for valgmødet eller ved at stille op som kandidat på selve mødet.

I tilfælde af, at flere kandidater stiller op end der er pladser i bestyrelsen, vil der afholdes kampvalg. Dette vil finde sted elektronisk i perioden fra den 1. til 8. maj 2024. Slutresultatet af valget, inklusiv navnene på de nye skolebestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter, vil blive offentliggjort den 15. maj 2024.

Den nyvalgte skolebestyrelse vil officielt tiltræde den 1. august 2024, klar til at påtage sig ansvaret for skolens fremtidige retning. Alle forældre er blevet informeret om valget gennem AULA, hvilket sikrer, at hver eneste forælder har muligheden for at deltage aktivt i denne vigtige proces.

Valget til Ådalens Skoles skolebestyrelse er mere end blot en formalitet; det er en chance for forældre til aktivt at påvirke deres børns uddannelsesmiljø og bidrage til en positiv udvikling af skolen.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/April/suppleringsvalg-til-skolebestyrelsen-paa-aadalens-skole

Kilde: Frederikssund Kommune