Frederikssund Kommune lancerer storstilet asfaltarbejdsplan for foråret 2024

Foto: Frederikssund Kommune.
dato

Fra april til juni 2024: Stor asfaltarbejdsplan i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune har iværksat en omfattende plan for fornyelse af asfalten på mange af kommunens veje og stier, som vil strække sig over flere måneder, fra uge 17 til og med uge 26 i 2024.

Arbejdet indledes den 22. april og vil indeholde fornyelse af asfalten på forskellige lokaliteter i kommunen. Disse datoer er fastsat som forventede udførelsesdatoer, men det skal understreges, at de planlagte arbejder kan blive udskudt, hvis vejret viser sig fra sin dårlige side under den fastsatte udførelsesperiode.

I uge 17 vil Saltsøvej, Højagergård, og Færgevej stå for tur. Dette vil blive efterfulgt af asfaltarbejde på Saltsøvej, Ventevej, Nørrevej, og Tårnvej i uge 18. Uge 19 byder på fornyelse af asfalten på Bakkestræde samt en cykelsti i Fioma.

Uge 22 er planlagt til at være en travl uge med asfaltarbejde på Baunehøjvej, Magnoliavej, Valnøddevej, Sigerslevvestervej, Marbækvej, samt stier ved Kongshøjparken og Frederikssund Station.

Arbejdet fortsætter med asfaltarbejde på en sti ved Valmuevej, en sti ved Kirken, og en cykelsti på Roskildevej/Pedershave i uge 23, hvorefter der i uge 25 vil blive arbejdet på Nakkedamsvej og Hovedgaden, fra rundkørsel til Skibbyvej.

Planen afrundes i uge 26 med asfaltarbejder på Kulhusevej, Højvang, og Byvej, fra Linderupvej til Frederikssundvej.

Den omfattende asfaltarbejdsplan er en del af kommunens løbende bestræbelser på at vedligeholde og forbedre vejnettet til gavn for alle trafikanter i området. Beboere og vejbrugere opfordres til at holde sig orienteret om de specifikke datoer og tage forholdsregler for eventuelle gener, arbejdet måtte medføre.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/April/ny-asfalt-paa-mange-veje

Kilde: Frederikssund Kommune