Frederikssund Kommune lancerer kursus for pårørende til hjerneskaderamte

Foto: Frederikssund kommune.
dato

Frederikssund Kommune tilbyder kursus for pårørende til borgere med hjerneskade

Frederikssund Kommune har arrangeret et specifikt kursus rettet mod pårørende til borgere, der har erhvervet en hjerneskade. Dette initiativ er skabt med det formål at skabe et fællesskab, hvor pårørende kan møde andre i lignende situationer, få ny viden og diskutere de særlige udfordringer, der følger med at have en nærtstående, der er ramt af en hjerneskade.

Kurset vil dække en bred vifte af emner, som er af relevans for pårørende. Deltagerne vil blive introduceret til generelle oplysninger om hjernens struktur, få indsigt i de skjulte handicaps, som kan opstå efter en hjerneskade, samt modtage praktiske råd om, hvordan man bedst støtter et familiemedlem med hjerneskade. Der vil også blive fokuseret på, hvordan man håndterer de psykiske reaktioner, der kan opstå, og hvordan familiedynamikken og relationer kan ændre sig som følge af hjerneskaden.

Kurset tilbyder en unik mulighed for at stille spørgsmål og deltage i samtaler, hvilket giver en dybere forståelse og nye perspektiver på livet med en hjerneskaderamt pårørende. Denne tilgang hjælper deltagerne med at føle sig mindre alene med deres udfordringer.

Kurset er planlagt til at finde sted onsdag den 29. maj 2024, i tidsrummet 15.00-17.30. Lokationen for dette vigtige arrangement er Solgården, beliggende på M. P. Jensensvej 4, 3550 Slangerup. Alle pårørende, der ønsker at deltage, skal have tilmeldt sig senest den 23. maj 2024.

For yderligere oplysninger om kurset og tilmeldingsproceduren, kan interesserede kontakte hjerneskadekoordinator Mette Lyskjær Jensen. Dette kursus understreger Frederikssund Kommunes engagement i at støtte både borgere med hjerneskade og deres pårørende gennem oplysning og fællesskab.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/April/kursus-for-paaroerende-til-borgere-med-hjerneskade

Kilde: Frederikssund Kommune