Frederikssund Kommune lancerer ambitiøst kvalitetsprogram for byudviklingen af Vinge

Foto: Frederikssund Kommune.
dato

Nyt kvalitetsprogram vedtaget for at forme fremtidens Vinge

Frederikssund Kommune har taget et markant skridt fremad i udviklingen af bydelen Vinge med vedtagelsen af et nyt kvalitetsprogram. Dette program bygger videre på den grundlæggende udviklingsplan fra 2021 og sætter nu klare retningslinjer for, hvordan Vinge skal udvikle sig med fokus på bydele, byrum, forbindelser og bæredygtigt byggeri.

Vigtigt i dette initiativ er de krav, der nu stilles til bygherrer, der ønsker at bidrage til Vinge. Disse skal sikre, at deres projekter bidrager positivt til fællesskabet og fremmer både grønne værdier og en levende bykultur. Det kan være gennem initiativer, der styrker fællesskabet, det grønne miljø eller implementering af bæredygtige byggeløsninger.

Borgmesteren har store ambitioner for Vinges fremtid, hvor fokus ligger på at skabe en grøn by med masser af plads til udfoldelse i de grønne områder. Vinge er tænkt som en by, hvor det grønne hjerte strækker sig over godt 45 hektar, inklusiv grønne korridorer, der binder byen sammen.

Kvalitetsprogrammet opdeler Vinge i fem forskellige bydele, nemlig det grønne erhvervskvarter (nord), Sølandet (øst), Skovlandet (vest), Vinge C (midt) og Agerlandet (syd). Hver bydel har sin egen unikke karakter med specifik identitet, bebyggelse og landskabstyper, alle sammenflettet med en stærk vægtning af god bylivskvalitet og nærhed til naturen.

Med vedtagelsen af dette kvalitetsprogram, ser Frederikssund Kommune programmet som et centralt styringsværktøj for Vinges fremtid. Programmet vil fungere som grundlag for at fastlægge lokalplaner for de enkelte områder, hvilket sikrer en koordineret og kvalitetsbevidst udvikling af bydelen.

Yderligere information om det nye kvalitetsprogram for Vinge kan findes i bilag til punkt 31 på Byrådets dagsorden dateret den 28. februar. Dette initiativ markerer en vigtig milepæl i realiseringen af visionen for Vinge - en vision om en bæredygtig og levende bydel i harmoni med naturen.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/Marts/nyt-kvalitetsprogram-for-vinge-vedtaget

Kilde: Frederikssund Kommune