Frederikssund kommune giver folkeskolerne mere frihed med ny økonomisk model

Foto: Frederikssund kommune.
dato

Frederikssund Kommune indfører ny økonomisk model for mere frihed til folkeskolerne

Frederikssund Kommune har valgt at gøre en markant ændring i den måde, hvorpå de tildeler ressourcer til kommunens folkeskoler. En ny økonomisk tildelingsmodel er vedtaget, og det er en beslutning, der ser ud til at give skolerne mere frihed og fleksibilitet med hensyn til deres økonomi. Fra 29. februar 2024 vil denne nye model give skolerne en større magt til at træffe lokale beslutninger og anvende pengene på en måde, der passer bedst til deres unikke behov og udfordringer.

Den nye model bevarer den nuværende ordning, hvor ressourcerne i hovedsagen bliver tildelt baseret på antallet af klasser. En væsentlig ændring er dog, at skolerne fremadrettet vil have mere autonomi, når det kommer til at beslutte over anvendelsen af bestemte ressourcekategorier, såsom vejledertimer. Dette skridt mod større økonomisk frihed er tiltænkt at give skoleledelsen en forbedret fleksibilitet i at prioritere skolens behov.

Borgmester Tina Tving Stauning (A) har udtrykt en positiv forventning om, at den nye model vil fremme skolernes evne til at implementere lokale løsninger. Denne tilgang er designet til bedre at understøtte skolerne i at opnå deres pædagogiske mål og fremme en effektiv læreproces.

Ikke kun baseret på elevtallet, tager den nye model også højde for de socioøkonomiske faktorer, der kan påvirke skolebørns læring og trivsel. Ressourcer til undervisningsrelaterede aktiviteter vil således blive fordelt med både elevtal og socioøkonomisk baggrund for øje, hvor 15 procent af ressourcerne rettes mod skolernes socioøkonomiske profil og 85 procent baseres på antallet af elever. Dette træk er rost af Anna Poulsen (F), formand for Skole, klub og SFO, som en måde at sikre en mere retfærdig og balanceret ressourcefordeling på.

Forældre, lærere og elever i Frederikssund Kommune har meget at se frem til med ikrafttrædelsen af denne model ved starten af skoleåret 2024/2025. Det forventes, at den nye økonomiske tildelingsmodel ikke blot vil bringe en frisk pust til skoleadministrationens ledelsesstil, men også aktivt bidrage til forbedring af undervisningsmiljøet for kommunens børn.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/februar/mere-oekonomisk-frihed-til-skolerne

Kilde: Frederikssund Kommune