Det gode borgerforløb i Frederikssund søger borgerinput for at forbedre kommunalt samarbejde

dato

"Det gode borgerforløb" inviterer til dialogmøde for at forbedre kommunikation og samarbejde med borgere, foreninger og erhvervsliv i Frederikssund Kommune.

"Det gode borgerforløb" er et projektudvalg nedsat af Byrådet i Frederikssund Kommune med det formål at forbedre mødet, kommunikationen og samarbejdet mellem Frederikssund Kommune og dens borgere, foreninger og erhvervsliv. For at forstå borgerens perspektiv og få indblik i hvad der kan forbedres, søges der input fra borgere og aktive medlemmer i foreninger og erhvervsliv i Frederikssund Kommune.

Byrådet planlægger et dialogmøde, der finder sted mandag d. 11. marts kl. 17.00 - 20.30 på Frederikssund Gymnasium, i kantinen, Odinsvej 6, 3600 Frederikssund. Aftenen starter med en velkomst, efterfulgt af et kort oplæg fra formand for udvalget, Rasmus Petersen. Dette led tænkes at sætte stemningen for aftenen med et inspirationsoplæg. Efter en pause med sandwiches og vand, vil der være dialog om, hvordan vi kan forbedre kommunikation og samarbejde mellem kommunen og borgere, foreninger og erhvervsliv. Aftenen slutter med en fælles opsamling og afrunding.

Tilmeldingsfristen til dette dialogmøde er d. 4. marts kl. 12.00. For mere information om "Det gode borgerforløb", kan kommissoriet for udvalget og deres side på vi.skaber.frederikssund.dk besøges. Dette vil give borgere et bedre indblik i målene med udvalgets arbejde og dets kommende planer.

Frederikssund Kommune ser frem til at mødes og indgå i en dialog sammen med sine borgere, foreninger og erhvervsliv for at forbedre deres fælles kommunikation og samarbejde.


https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/februar/hjaelp-os-med-at-forbedre-kommunikation-og-samarbejde-paa-et-dialogmoede-11-marts
Kilde: Frederikssund Kommune